team.jpg
Astel

Menadžment

aco5.jpg
Dr Aco StevanovićOsnivač i direktor Astel Projekta

Dr Aco Stevanović,

dipl. inž. elektrotehnike
Osnivač i direktor Astel Projekta

Osnivač i direktor Astel Projekta, sa više od 38 godina iskustva na polju telekomunikacija. Glavna oblast ekspertize su radio komunikacije, posebno radio difuzija.

Kao odgovorni projektant, Aco je izradio na hiljade projekata, kao što su projekti za UHF/VHF funkcionalne radio mreže, mobilne radio bazne stanice, radio-relejne mreže, radio difuzne FM i TV predajnike, VSAT stanice i UP linkove, optičke mreže itd. Pored toga, bio je angažovan i kao konsultant na Generalnom projektu funkcionalne radio mreže za kontrolu I upravljanje nad hidrološkim mernim stanicama RHMZ-a na teritoriji Republike Srbije, posebno u slivu reke Kolubare i na Projektu sistema rane najave obaveštavanja i alarmiranja za grad Užice.

Tokom 4 godine provedene na odgovornim funkcijama u Saveznom Ministarstvu Telekomunikacija, Aco je u potpunosti ovladao zakonskom regulativom kako domaćom tako i medjunarodnom, i stekao bogato iskustvo u regulisanju oblasti elektronskih komunikacija.

Autor je programskog paketa ASTEL SOFTVER, zaštićenog kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, a koji je našao svoju primenu u okviru Astel Projekta za kvalitetnu i efikasnu izradu proračuna neophodnih za izradu projektne dokumentacije.

Poseduje sledeće licence Inženjerske Komore Srbije: Serbian Chamber of Engineers:

  1. Licenca 353 8730 04 – Odgovorni projektant elekomunikacionih mreža i sistema,
  2. Licenca 453 E702 10 – Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema,
  3. Licenca 350 9850 04 – Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.