Mi oblikujemo Vaše veze i podržavamo telekomunikacionu infrastrukturu u skladu sa nacionalnim propisima

Mi oblikujemo Vaše veze i podržavamo telekomunikacionu infrastrukturu u skladu sa nacionalnim propisima

USLUGE

TEHNIČKI PREGLEDI

PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA I SISTEMA

STUDIJE AKUSTIKE I STUDIJE ZA RANO UZBUNJIVANJE I UPOZORAVANJE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA

NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE I BUKA

USLUGE

services-03.jpg
Tehnički
pregledi
services-02.jpg
Projektovanje
telekomunikacionih
mreža i sistema
services-04.jpg
Studije akustike i studije
za rano uzbunjivanje i upozoravanje usled elementarnih nepogoda
services-05.jpg
NEJONIZUJUĆE
ZRAČENJE
I BUKA
20godina postojanja
3000projekata

O nama

Astel
test-02.jpg

Osnovani 2003. godine

Astel Projekt je kompanija sa sedištem u Srbiji. Od 2003. godine pružamo usluge projektovanja telekomunikacionih mreža i sistema, posebno radio komunikacija.

Pročitaj više

Astel klijenti