fiber.jpg
Astel Projekt

O nama

O NAMA

Dobrodošli u Astel Projekt

O ASTEL PROJEKTU

Astel Projekt je kompanija sa sedištem u Srbiji koja već 20 godina pruža usluge projektovanja telekomunikacionih mreža i sistema, posebno radio komunikacija.

Astel Projekt je porodična firma sa sedištem u Republici Srbiji, koja je od osnivanja 2003. godine konstantno prisutna na domaćem tržištu, pružajući usluge u oblasti:

-projektovanja telekomunikacionih mreža i sistema
- tehničkih pregleda radio stanica i telekomunikacione infrastrukture(po ovlašćenju RATEL-a),
- testiranja i optimizacije pristupne radio mreže
- izvođenja radova telekomunikacionih mreža i sistema.

Naša iskustva su zasnovana na preko 1k+ uspešno realizovanih projekata koji se odnose na različite usluge iz našeg portfolija, isporučenih privatnim kompanijama, gradskim upravama i javnim preduzećima.

Projektovanje telekomunikacionih
mreža i sistema

Od osnivanja 2003. godine, uz stručan i iskusan tim naših inženjera, izradili smo više hiljada projekata kao što su: projektovanje UHF/VHF funkcionalnih radio mreža, GSM/UMTS baznih stanica i RR linkova, TV stanica i FM stanica, projekte za VSAT stanice i UP linkove, i to za različite korisnike - privatne kompanije, Uprave grada i javna preduzeća.

Ovlašćeni od strane RATEL-a

Astel Projekt je ovlašćen od strane Regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za obavljanje poslova tehničkih pregleda radio stanica i tehničkih pregleda telekomunikacionih objekata.