documents-02.jpg
Astel

Licence i sertifikati

Organizacija
Licenca/sertifikat/ovlašćenje
Broj i datum
Preuzmi
Akreditaciono Telo Srbije (ATS)
Sertifikat o akreditaciji u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025: 2017
01-494, 10.04.2020.
Akreditaciono Telo Srbije (ATS)
Obim akreditacije
01-494, 17.8.2023.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Grupa za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućeg zračenja, RS
Ovlašćenje za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za visokofrekventno područje
532-04-01349/2020-03, 27.04.2020.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Grupa za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućeg zračenja, RS
Ovlašćenje za ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, za visokofrekventno područje
532-04-01350/2020-03, 27.04.2020.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Grupa za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućeg zračenja, RS
Ovlašćenje za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za niskofrekventno područje
532-04-03017/2021-03, 31.08.2021.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Grupa za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućeg zračenja, RS
Ovlašćenje za ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, za niskofrekventno područje
532-04-02948/2021-03, 31.08.2021.
Ministarstvo zaštite životne sredine, RS
Rešenje za merenje buke u životnoj sredini
353-01-04699/2022-03, 10.4.2023.
APV, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Rešenje za ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja od posebnog interesa za visokofrekventno i niskofrekventno područje
140-501-435/2020-05, 5.5.2023.
Republička agencija za telekomunikacije i poštanski saobraćaj (RATEL)
Ovlašćenje za obavljanje tehničkog pregleda telekomunikacionih objekata i tehničkih pregleda radio stanica
1-05-122-11/09, 30.03.2009.
Republika Srbija, Zavod za intelektualnu svojinu
Potvrda o autorskom delu
2015/3069, A-0067/2015, 30.4.2015.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, RS
Potvrda za licencu P150E3 i licencu P151E3
351-02-03603/2020-09 od 04.02.2021.
Inženjerska komora Srbije
Licenca – Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
License 353 8730 04
Inženjerska komora Srbije
Licenca – Odgovorni izvođač radova telekomuniakcionih mreža i sistema
License 453 E702 10
Inženjerska komora Srbije
Licenca – Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
Licence 350 9850 04
Inženjerska komora Srbije
Licenca – Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
License 353 0339 15
Inženjerska komora Srbije
Licenca – Odgovorni projektant telekomunikacionog saobraćaja i mreža
License 369 M274 13