team.jpg
Astel Projekt

Menadžment

Dr Aco Stevanović

Osnivač i direktor

Marijana Stevanović

Zamenik direktora

Marko Vasilijević

Rukovodilac Astel laboratorije

Mitrović Milan

Tehnički direktor

Dr Aco Stevanović

Osnivač i direktor

Marijana Stevanović

Zamenik direktora

Marko Vasilijević

Rukovodilac Astel laboratorije

Mitrović Milan

Rukovodilac sektora za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema