team.jpg
Astel

Menadžment

Marijana.jpg
Marijana StevanovićZamenik direktora

Marijana Stevanović,

dipl. ekonomista
Zamenik direktora

Od 2014-2018. godine zaposlena u Huawei Device CBG u sektoru za marketing, gde je bila angažovana na sprovođenju PR i digitalne strategije, koordinaciju i planiranje aktuelnih marketinških kampanja i komunikaciju sa partnerima.

Kao projekt menadžer učestvovala je u organizaciji brojnih događaja povodom promocije novih Huawei pametnih uređaja.

Od 2018. godine se aktivno uključuje u porodični biznis gde je, između ostalog, odgovorna za implementaciju politike kvaliteta i razvoj novih usluga u postojećem portfoliju Astel Projekta.
Within Astel Laboratory, Marijana is in charge of quality procedure management, coordination, controlling and implementation of procedures in line with ISO/IEC 2017 standard.

Within Astel Laboratory, Marijana is in charge of quality procedure management, coordination, controlling and implementation of procedures in line with ISO/IEC 2017 standard.